ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

<--- กลับสู่หน้าหลัก

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา ระดับชั้น ม.1 ณ วัดอินทารามวรวิหาร และ ม.4 ณ วัดจันทารามวรวิหาร

24/02/2024|| ผู้เขียน : ครูสุภกิตติ์

    กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา ระดับชั้น ม.1 ณ วัดอินทารามวรวิหาร และ ม.4 ณ วัดจันทารามวรวิหาร

ดูรูปเพิ่มเติม