ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

<--- กลับสู่หน้าหลัก

การประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานของโรงเรียนวัดอินทาราม

21/02/2024|| ผู้เขียน : Admin1

    ซึ่งวันที่ 21/02/2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 ที่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ การเสียสละและการทำเพื่อโรงเรียน ต้องขอขอบคุณน้องๆ คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ที่จะมาทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2567 ที่มาช่วยงานพี่ๆ และขอขอบคุณน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามทุกคนที่ร่วมมือร่วมในให้วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณคุณครูสภานักเรียน ครูทุกๆ ท่านที่คอยเเนะนำการทำงาน