Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมโรงเรียน (เพิ่มภาพคลิก) ชมคลิปวีดีโอ ข่าว-ประกาศ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

*** ด่วน ! โรงเรียนวัดอินทาราม ต้องการรับสมัครแม่บ้าน 1 ตำแหน่ง.
* ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

* ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อละอุปกรณ์ต่อพ่วง

* สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะคอมฯสำหรับการเรียนการสอน
* ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตหมู่ให้กับนักเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558
* ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปี 2556
[คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายบุญชู กล้าแข็ง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แนะนำครูใหม่


นายพันธ์วศิน เหลืองอร่าม


นางสาวกฤติยา เดชสุวรรณนิธิ
รองผู้อำนวยการ
อนันต์ เนตรมณี
รองผู้อำนวยการ
ชิตชัย ไชยรัตน์
 
 
 
 
 
  ตารางติว O-NET ม.3 ตารางติว O-NET ม.6 ผลงานวิจัยของครู นวรัตน์ เยาวพักตร  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  DownLoad / ปฎิทินกิจกรรม  
 

* แบบรายงานการปฏิบัติงานโครงการ
* แบบวิเคราะห์นักเรียน รายบุคคล

* ดาวน์โหลดคู่มือ SAR
* ดาวน์โหลดแบบบันทึกการสร้างแบบทดสอบ
* ดาวน์โหลดแบบประเมินครูโดยนักเรียน
* ดาวน์โหลดแบบเขียนโครงการตามกลยุทธ์
* ดาวน์โหลดแบบเขียนแผนงานประจำตามโครงสร้าง
* ดาวน์โหลดแบบเขียนแผนแนวขวาง
* ดาวน์โหลดแบบเขียนรายงานผลการดำเนินงาน


 
 

* แบบโครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนวัดอินทาราม
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
*กลยุทธ์และมาตรฐานสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2559

* แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้
* ดาวน์โหลดชุดฝึกอบรม PISA

1 มี.ค. 59 สัมภาษณ์นักเรียน ม.3 ต่อ ม.4
3-4 มี.ค. 59 ส่งสมุดและส่งคะแนน ปพ. 5 ชั้น ม.6
5 มี.ค. 59 สอบคัดเลือก ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ
7 มี.ค. 59 ครู ม.6 ตรวจทานคะแนน
7-8 มี.ค. 59 ปรับคะแนนนักเรียน ม.1 - ม.6
7-10 มี.ค. 59 ม.6 เข้าค่ายวิชาการ
10 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
10 - 11 มี.ค 59 กรอกคะแนน - ส่งสมุดปพ ม.1-ม.5
14 มี.ค. 59 ตรวจทานคะแนน ม.1- ม.5
15-16 มี.ค. 59 ประกาศผล / ลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 1
17 มี.ค. 59 ประชุมชีแจงนักเรียน ชั้น ม.6 ที่คาดว่าจะไม่จบ
และนักเรียน ม.6 ตรวจสอบผลการเรียนจบหลักสูตรที่ครูที่ปรึกษา
18 มี.ค. 59 ส่งผลสอบซ่อมครั้งที่ 1ลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 2
ม.3 ตรวจสอบผลการเรียน / ประชุมชี้แจงนักเรียนชี่น ม.3 ที่ไม่จบ
20-24 มี.ค. 59 รับนักเรียนใหม่ ม.1- ม.4
27 มี.ค. 59 8.30-12.00 น.ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.4
13.00 - 16.00 น. ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.5
28-29 มี.ค. 59 ทบทวนคุณภาพภายใน
30 มี.ค. 59 แจกผลการเรียน ม.1-ม.6
31 มี.ค. 59 ม3 เดิม รายงานตัวเข้า ม.4
ม.3 และ ม.6 ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
         
 
         
 

UTQ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21  
 
   
                 
     
 
   

โรงเรียนวัดอินทาราม
ถนน เทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-24722772


Contact Webmaster e-mail : graphy10@gmail.com
website : http://graphy-i.orgfree.com