<
     
     
     
     
     
     
     

   


 
นายจรณินทร์ จิตราภิรมย์ นายชาญวุฒิ นิโรรัมย์
น.ส.กฤตยา เดชสุวรรณนิธิ นายสมเจต ยืนยง
น.ส.นภาพร เจืองาม นายวิรพล สิงหาอาจ
   

   
ความสำเร็จอินทารามรุ่น 42 (2553) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 44 (2555) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 43 (2554) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 45 (2555)
ความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามสู่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามชนะเลิศการแข่งขันทักษะและการประกวดมีสทีน
นักเรียน ม.6 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ บ้านลุงสอนศึกษาแหล่งเรียนรู้ครบวงจร นักเรียนชั้น ม.4-5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองโบราณ
การประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2558 ค่ายวิทยาศาสตร์ บ้านลุงสอน ทัศนศึกษา ม.4-ม.5 ณ เมืองโบราณ รับรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2559
     
 
Link ; ข่าว-ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม

*** ด่วน ! โรงเรียนวัดอินทาราม ต้องการรับสมัครแม่บ้าน 1 ตำแหน่ง.
* ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

* ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อละอุปกรณ์ต่อพ่วง

* สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะคอมฯสำหรับการเรียนการสอน
* ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตหมู่ให้กับนักเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558
* ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปี 2556
[คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด]