<
     
     
     
     
     
     
     

   


 
 
 
 
นายชาญวุฒิ นิโรรัมย์
Mr.Qijie Yang (ครูภาษาจีน) นายสมเจต ยืนยง
น.ส.กฤตยา เดชสุวรรณนิธิ   นายวิรพล สิงหาอาจ
     

 
   
ความสำเร็จอินทารามรุ่น 42 (2553) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 44 (2555) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 43 (2554) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 45 (2555)
ความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามสู่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามชนะเลิศการแข่งขันทักษะและการประกวดมีสทีน

สุภาพชนคนตลาดพลู จัดพิธีถวายตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2559 ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ครู 2 คน นักเรียน 74 คน ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท ครู 5 คน นักเรียน 55 คน ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก ครู 4 คน นักเรียน 60 คน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด
   
สุภาพชนคนตลาดพลูจัดพิธีไหว้ครู ปี2559 พิธีเปิดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ IR Magic
   
กิจกรรมเดินจงกลมค่ายคุณธรรม จริยะรรม ถวายตนเป็นศิษย์พระพุทธบุตร
   
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด
 
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม วันประชาธิปไตย
     
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก สุภาพชนคนตลาดพลูจัดพิธีไหว้ครู ปี2559
   
   
Link ; ข่าว-ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม

*** ด่วน ! โรงเรียนวัดอินทาราม ต้องการรับสมัครแม่บ้าน 1 ตำแหน่ง.
* ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

* ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อละอุปกรณ์ต่อพ่วง

* สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะคอมฯสำหรับการเรียนการสอน
* ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตหมู่ให้กับนักเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558
* ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปี 2556
[คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด]

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR_Library