ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีพุทธาภิเษก
เข็มกลัด เหรียญ และองค์พระตรามหาเดชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ระลึกฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาโรงเรียนวัดอินทาราม

   
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 
 
โรงเรียนวัดอินทารามตอบสนองนโยบายของรัฐเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยใช้เทคโนโลยี
   

 

 

ช่องทางการแก้ศูนย์ วิชาคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่...
...
โรงเรียนวัดอินทาราม ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดปี 2564 วันที่ 26 มิถุนายน 2564