ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร 1

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนสร้างอาคาร 1 ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพลู

เลขที่บัญชี 155-0-26824-4 กองทุนสร้างอาคาร 1

วีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนวัดอินทาราม
   
ความภาคภูมิใจของชาวโรงเรียนวัดอินทาราม
 

ความสำเร็จอินทารามรุ่น 42 (2553)

ความสำเร็จอินทารามรุ่น 44 (2555) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 43 (2554) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 45 (2555)
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนวัดอินทาราม
พิธีมอบประกาศกิจกรรมรักการอ่าน รับรางวัล Sesao Aword และรางวัลหนึ่งแสนครูดี 2559
การประเมินห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการ เปรื่องศาสตร์ปราชญ์ศิลป 59
เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดอินทาราม