<
     
     
     
     
     
     
     

   


 
นายชาญวุฒิ นิโรรัมย์
Mr.Qijie Yang (ครูภาษาจีน) นายสมเจต ยืนยง
น.ส.กฤตยา เดชสุวรรณนิธิ   นายวิรพล สิงหาอาจ
     

 
   
ความสำเร็จอินทารามรุ่น 42 (2553) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 44 (2555) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 43 (2554) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 45 (2555)
ความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามสู่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามชนะเลิศการแข่งขันทักษะและการประกวดมีสทีน

สุภาพชนคนตลาดพลู จัดพิธีถวายตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2559 ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ครู 2 คน นักเรียน 74 คน ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท ครู 5 คน นักเรียน 55 คน ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก ครู 4 คน นักเรียน 60 คน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด
   
สุภาพชนคนตลาดพลูจัดพิธีไหว้ครู ปี2559 พิธีเปิดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ IR Magic
   
กิจกรรมเดินจงกลมค่ายคุณธรรม จริยะรรม ถวายตนเป็นศิษย์พระพุทธบุตร
   
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สุภาพชนคนตลาดพลู หล่อเทียนพรรษา ปี2559
   
สุภาพชนคนตลาดพลู แห่เทียนจำนำพรรษารอบชุมชน  
   
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด
 
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม วันประชาธิปไตย
     
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก สุภาพชนคนตลาดพลูจัดพิธีไหว้ครู ปี2559
   
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สุภาพชนคนตลาดพลู หล่อเทียนพรรษา ปี2559
   

สุภาพชนคนตลาดพลู แห่เทียนจำนำพรรษารอบชุมชน

 
   
Link ; ข่าว-ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม

* ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 5 ชั้นโรงเรียนวัดอินทาราม
* ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อละอุปกรณ์ต่อพ่วง
* สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะคอมฯสำหรับการเรียนการสอน
* ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตหมู่ให้กับนักเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558
* ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปี 2556
[คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด]

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR_Library