...
 
   
   
 
 
   

 
IR_Library
ครูอนุชิต นาครินทร์
ครูศิวโรจน์ แป้นประดิษฐ
ครูพลอยไพลิน มณีสุข
 
 
 
  ครูอาภาภรณ์ คงเกิด
 
 
 
ครูนัตยวรรณ สังข์ด้วงยา
ครูทิวา ละอองดี
ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม ครูณภัทร ศิริธีรพันธ์
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (คลิกที่นี่)
ประกาศเรื่องจัดทำเสื้อกีฬาสี (คลิกที่นี่)
รายละเอียดเกี่ยวกับเสื้อกีฬาสี (คลิกที่นี่)
 
ครูวราภรณ์ ศรีนวลดี

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563-2565 หรือคลิกที่นี่
 
 
 
 
 
   
   
Link ; ข่าว-ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม

* การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับพื้นฐาน

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academic Department Personal Administration facebook Inbox