...
 
 
IR_Library ครูอนุชิต นาครินทร์
ครูศิวโรจน์ แป้นประดิษฐ
 
ประชาสัมพันธ์ ครูพลอยไพลิน มณีสุข
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาไทยและคหกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาไทยและคหกรรม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศผู้มีสิทธสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สอนวิชา ภาษาฝรั่งเศส
  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
  ประกาศร้านค้าและสวัสดิการ ครูอาภาภรณ์ คงเกิด
  - ประกาศรับสมัครร้านค้า
  - ใบสมัครร้านค้า
  - การประมูลร้านสวัสดิการปี63
 
 
 
 
 
 
  ครูนัตยวรรณ สังข์ด้วงยา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ครูทิวา ละอองดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ครูณภัทร ศิริธีรพันธ์
 
 
ครูวราภรณ์ ศรีนวลดี

คู่มือครูสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 หรือคลิกที่นี่
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนวัดอินทาราม หรือคลิกที่นี่
คู่มือครูสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 หรือคลิกที่นี่
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี 2564 หรือคลิกที่นี่
 
 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563-2565 หรือคลิกที่นี่
 
 
 
 
 
   
   
Link ; ข่าว-ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม

* การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับพื้นฐาน
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 5 ชั้นโรงเรียนวัดอินทาราม

* ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อละอุปกรณ์ต่อพ่วง
* สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะคอมฯสำหรับการเรียนการสอน
* ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตหมู่ให้กับนักเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558
* ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปี 2556
[คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด]

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academic Department Personal Administration facebook Inbox