<

 

 

 

 

 

  บริการทางวิชาการ เทคโนโลยี ผลงานและการเผยแพร่ผลงาน  
วิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด คลิกที่นี่...
  การเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
คลิกเพื่อดูฉบับเต็ม>>
คลิกเพื่อดูฉบับเต็ม>>

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด >>

คลิกเพื่อดูฉบับเต็ม
 
 
ผลงานและการเผยแพร่ผลงานของผู้บริหาร
 
คลิกเพื่อดูฉบับเต็ม
 
เผยแพร่ 8 ตุลาคม 2563
  ผลงานและการเผยแพร่ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    
 
เผยแพร่ 12 มีนาคม 2560  
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    

แบบทดสอบโปรแกรม Captivate 8.0

การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
GOOGLE EDUCATION

Google Apps Work in the Future

 

 Google Apps for Education tricks tips Google docs

 

Google Apps for education tricks tips new Google form

 

Google Apps for education tricks tips Flubaroo

 


Google Apps for education tricks tips Google presentation