นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูภัทรมน วศินสังวร
IR_Library ครูสิริพร สเทียนรัม
แผ่นประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ประชาสัมพันธ์  
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
     
  ประกาศร้านค้าและสวัสดิการ  
  - ประกาศรับสมัครร้านค้า  
  - ใบสมัครร้านค้า  
  - การประมูลร้านสวัสดิการปี63  
     
  ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง  
  ครูอัตราจ้างสอนวิทยาศาสตร์  
     

คู่มือครูสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 หรือคลิกที่นี่

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนวัดอินทาราม หรือคลิกที่นี่
คู่มือครูสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 หรือคลิกที่นี่
 
 
 
   
   
Link ; ข่าว-ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม

* การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับพื้นฐาน
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 5 ชั้นโรงเรียนวัดอินทาราม

* ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อละอุปกรณ์ต่อพ่วง
* สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะคอมฯสำหรับการเรียนการสอน
* ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตหมู่ให้กับนักเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558
* ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปี 2556
[คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด]