<

 

 

 

 

 

ผลงานนักเรียน
ผลงาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Flip Book Online)
จากการศึกษาในรายวิชา เทคโนโลยี รหัส ว31106
 
 
   
   
   
   
 
 
คลิปวีดีโอกิจกรรมโรงเรียนวัดอินทาราม
การแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมวันลอยกระทง 6 พ.ย. 2557 กิจกรรมประกวดหนุ่มสาวลอยชาย ม.5-6
กิจกรรมประกวดหนุ่มสาวลอยชาย ม.4 กิจกรรมวันเกียรติยศ 7 พ.ย. 2557
การประกวดนาฏศิลป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแสดงตลกชนะเลิศระดับเขตสู่ระดับภาค
ชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์สองภาษาสู่ระดับภาค ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับ ม.ต้น
ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับ ม.ปลาย คลิปการแสดงกลางแจ้งของคณะสี แดง
   
ผลงานวาดภาพระบายสี
   
ตัวอย่างผลงานนำเสนอเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลงานนักเรียน ภาพยนต์ค่านิยม 12 ประการของคนไทย
   
ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์บนภาพยนต์
ผลงานเพลงโครงการถนนปลอดภัย
ผลงานสื่อและโปรแกรมนำเสนอ


รู้จักกับ Windows 8


ภาษา JAVA

IOS

ADDROID

ผลงานนิยายวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6
A New Evolution Secret. เรื่อง… WHO?
เรื่อง ใครกันที่ฆ่า...........เธอ FRIENDLY COFFEE
Genestics Part:  Begin of Legend Knight  Of  Darkness  ปีศาจอัศวิน
เรื่องก่อนตะวันจะลับไป สายลับD.N.A.